Вівторок, 16.07.2024, 21:23
Вітаю Вас Гість | RSS

Новоодеський професійний коледж

ІнформаціяСтатистика
Форма входу

Інформація та документи передбачені законом України "Про освіту"Додаток 40

до Ліцензійних умов

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів,

передбачених Законом України “Про освіту”

Новоодеський професійний аграрний ліцей

(повне найменування здобувача ліцензії (ліцензіата)

 № 

Назва сторінки

Адреса на веб-сайті

1.

    Статут ЗО (установчі документи)

http://nowpal.at.ua/index/statut_zakladu_osviti/0-97

2.

Структура та органи управління закладу освіти

http://nowpal.at.ua/index/struktura_ta_organi_upravlinnja_zakladu_osviti/0-112

3.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

http://nowpal.at.ua/index/licenziji_na_provadzhennja_osvitnoji_dijalnosti_vitjaz_z_edebo/0-99

4.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО

http://nowpal.at.ua/index/licenzovanij_obsjag_ta_faktichna_kilkist_osib_jaki_navchajutsja_v_zo/0-113

5.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

http://nowpal.at.ua/index/zvit_direktora_novoodeskogo_profesijnogo_agrarnogo_liceju_za_2019_2020_roki/0-85

6.

Кошторис закладу та всі зміни до нього

http://nowpal.at.ua/index/koshtoris_zakladu_ta_vsi_zmini_do_nogo/0-116

7.

Результати моніторингу якості освіти

http://nowpal.at.ua/index/rezultati_monitoringu_jakosti_osviti/0-117

8.

Інформація про вакантні посади ЗО та проведення конкурсу

http://nowpal.at.ua/index/informacija_pro_vakantni_posadi_zo_ta_provedennja_konkursu/0-109

9.

Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання

http://nowpal.at.ua/index/vidomosti_pro_gurtozhitki_vilni_miscja_rozmir_plati_za_prozhivannja/0-110

10.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

http://nowpal.at.ua/index/umovi_dostupnosti_zakladu_osviti_dlja_navchannja_osib_z_osoblivimi_osvitnimi_potrebami/0-111

11.

Правила прийому до закладу освіти

http://nowpal.at.ua/index/pravila_prijomu_do_zakladu_osviti/0-103

12.

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

http://nowpal.at.ua/index/rozmir_plati_za_navchannja/0-105

13.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

http://nowpal.at.ua/index/perelik_dodatkovikh_osvitnikh_ta_inshikh_poslug_jikh_vartist_porjadok_nadannja_ta_oplati/0-118

14.

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

http://nowpal.at.ua/news/

15.

Мова (мови) освітнього процесу

http://nowpal.at.ua/index/mova_osvitnogo_procesu/0-104

16.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

http://nowpal.at.ua/index/pravila_povedinki_zdobuvacha_osviti_v_zakladi_osviti/0-106

17.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

http://nowpal.at.ua/index/plan_zakhodiv_sprjamovanikh_na_zapobigannja_ta_protidiju_bulingu_ckuvannju_v_zakladi_osviti/0-100

18.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

http://nowpal.at.ua/index/porjadok_podannja_ta_rozgljadu_z_dotrimannjam_konfidencijnosti_zajav_pro_vipadki_bulingu_ckuvannja/0-101

19.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

http://nowpal.at.ua/index/porjadok_reaguvannja_na_dovedeni_vipadki_bulingu_ckuvannja_v_zakladi_osviti_ta_vidpovidalnist_osib/0-102

20.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

http://nowpal.at.ua/index/materialno_tekhnichne_zabezpechennja_zakladu_osviti_zgidno_z_licenzijnimi_umovami/0-114

21.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

http://nowpal.at.ua/index/kadrovij_sklad_zakladu_osviti_zgidno_z_licenzijnimi_umovami/0-108

22.

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

http://nowpal.at.ua/index/finansova_zvitnist/0-88

23.

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

http://nowpal.at.ua/index/informacija_pro_perelik_tovariv_robit_i_poslug_otrimanikh_jak_blagodijna_dopomoga/0-119

24.

Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти

http://nowpal.at.ua/index/svidoctva_pro_atestaciju_zakladu_profesijnoji_profesijno_tekhnichnoji_osviti/0-120

25.

Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти

http://nowpal.at.ua/index/perelik_profesij_za_jakimi_zdijsnjuetsja_pidgotovka_u_zakladi_osviti/0-121 № 

Назва інформації або документа

Адреса на веб-сайті здобувача ліцензії (ліцензіата) або коментар щодо причини нерозміщення

1.

Статут закладу освіти

http://nowpal.at.ua/index/statut_zakladu_osviti/0-97

2.

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

http://nowpal.at.ua/index/licenziji_na_provadzhennja_osvitnoji_dijalnosti_vitjaz_z_edebo/0-99

3.

Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти

http://nowpal.at.ua/index/svidoctva_pro_atestaciju_zakladu_profesijnoji_profesijno_tekhnichnoji_osviti/0-120

4.

Структура та органи управління закладу освіти

http://nowpal.at.ua/index/struktura_ta_organi_upravlinnja_zakladu_osviti/0-112

5.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

http://nowpal.at.ua/index/kadrovij_sklad_zakladu_osviti_zgidno_z_licenzijnimi_umovami/0-108

6.

Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти

http://nowpal.at.ua/index/perelik_profesij_za_jakimi_zdijsnjuetsja_pidgotovka_u_zakladi_osviti/0-121

7.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

http://nowpal.at.ua/index/licenzovanij_obsjag_ta_faktichna_kilkist_osib_jaki_navchajutsja_v_zo/0-113

8.

Мова (мови) освітнього процесу

http://nowpal.at.ua/index/mova_osvitnogo_procesu/0-104

9.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

http://nowpal.at.ua/index/informacija_pro_vakantni_posadi_zo_ta_provedennja_konkursu/0-109

10.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

http://nowpal.at.ua/index/materialno_tekhnichne_zabezpechennja_zakladu_osviti_zgidno_z_licenzijnimi_umovami/0-114

11.

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

http://nowpal.at.ua/index/vidomosti_pro_gurtozhitki_vilni_miscja_rozmir_plati_za_prozhivannja/0-110

12.

Результати моніторингу якості освіти

http://nowpal.at.ua/index/rezultati_monitoringu_jakosti_osviti/0-117

13.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

http://nowpal.at.ua/index/zvit_direktora_novoodeskogo_profesijnogo_agrarnogo_liceju_za_2019_2020_roki/0-85

14.

Правила прийому до закладу освіти

http://nowpal.at.ua/index/pravila_prijomu_do_zakladu_osviti/0-103

15.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

http://nowpal.at.ua/index/umovi_dostupnosti_zakladu_osviti_dlja_navchannja_osib_z_osoblivimi_osvitnimi_potrebami/0-111

16.

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

http://nowpal.at.ua/index/rozmir_plati_za_navchannja/0-105

17.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

http://nowpal.at.ua/index/perelik_dodatkovikh_osvitnikh_ta_inshikh_poslug_jikh_vartist_porjadok_nadannja_ta_oplati/0-118

18.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

http://nowpal.at.ua/index/pravila_povedinki_zdobuvacha_osviti_v_zakladi_osviti/0-106

19.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

http://nowpal.at.ua/index/plan_zakhodiv_sprjamovanikh_na_zapobigannja_ta_protidiju_bulingu_ckuvannju_v_zakladi_osviti/0-100

20.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

http://nowpal.at.ua/index/porjadok_podannja_ta_rozgljadu_z_dotrimannjam_konfidencijnosti_zajav_pro_vipadki_bulingu_ckuvannja/0-101

21.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

http://nowpal.at.ua/index/porjadok_reaguvannja_na_dovedeni_vipadki_bulingu_ckuvannja_v_zakladi_osviti_ta_vidpovidalnist_osib/0-102

22.

Кошторис

http://nowpal.at.ua/index/koshtoris_zakladu_ta_vsi_zmini_do_nogo/0-116

23.

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

http://nowpal.at.ua/index/finansova_zvitnist/0-88

24.

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

http://nowpal.at.ua/index/informacija_pro_perelik_tovariv_robit_i_poslug_otrimanikh_jak_blagodijna_dopomoga/0-119

25.

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

http://nowpal.at.ua/news/

Контакти
56600
Миколаївска обл.
м. Нова Одеса
вул. Центральна 218
тел: (05167)2-10-23
е-mail: nowpal@i.ua

Директор

Українець Василь Михайлович
т. (05167)2-10-23

Заступник директора з НВР

Кучер Сергій Олександрович
т. (05167)2-10-23

Заступник директора з виховної роботи

Крилов Денис Сергійович
т. (05167)2-10-23

Старший майстер

Кузьмичов Сергій Володимирович
т. (05167)2-10-23

Методист ліцею

Красовська Віра Леонідівна.
т. (05167)2-10-23

Керівник фізичного виховання

Ілюхін Руслан Олександрович
т. (05167)2-10-23

Головний бухгалтер

Тирон Галина Володимирівна
т. (05167) 2-10-29

Завідуючий навчальним господарством

Яковлєв Анатолій Іванович
т. (05167) 2-13-31

Завідуюча господарством

Клюшник Світлана Василівна
т. (05167) 2-10-29
Пошук
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів